Välkommen till SNPF


Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, bildades 1987. Föreningen består av ca 2 500 medlemmar, är ideéll – politiskt, fackligt och religiöst oberoende.

Medlemskap är förbehållet anställd eller tidigare anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet, samt av andra som arbetar med
narkotikaproblem om särskilda skäl föreligger.

  • SNPF främjer utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens område.
  • SNPF stödjer enskilda medlemmar genom att bidra med stipendier och bidrag för resor och annan verksamhet som är förenlig med föreningens stadgar.
  • SNPF håller sina medlemmar underrättade om utvecklingen inom narkotikaområdet och verkar för största möjliga kunskap i ämnet.
top

Nr 5 2017

Fokus på AAS-missbruket
Varför är fentanyler så farliga?
Express-apoteket, ett pillerärende på internet
Kartläggning av öppna drogscener i region Stockholm

Till tidningen Se tidigare nummer av tidningen
top

Utbildningstidning 2017

Till utbildningstidningen

Senaste Nyheterna

Senaste Rapporterna