PROGRAM FÖR UTBILDNINGSDAGEN I MALMÖ 22/3 2018


Malmö konferenscenter
Olof Palmes plats 1
040-350350

Moderator: Sven Alhbin
08.15-09.00
Incheckning & frukost
09.00Information om den aktuella drogmarknaden
Sven Alhbin,
och polis från regionen ger en översikt över narkotikasituationen i Sverige och närområdet.
10.15Paus
10.30Missbruk bland ensamkommande barn och ungdomar
Lennart Karlsson

Hur ser det ut? Vad finns det för särskilda utmaningar med att arbeta drogförebyggande med barn och ungdomar som saknar sina föräldrar. Finns det skillnader i synsätt på narkotika mellan ensamkommande barn och ungdomar och deras jämnåriga som vuxit upp i Sverige?
12.00Lunch
13.00Öppna drogscener
Mia-Maria Magnusson
Legalt och illegalt missbruk av beroendeframkallande läkemedel är vårt största drogproblem
utöver alkohol. Överförskrivning, läckage i vården, stölder, receptförfalskning och internethandel
bidrar till en mycket god tillgång av preparaten. Hur kan vi alla bidra till att förebygga detta dolda
missbruk?
14.00Paus
14.10Flickor och kvinnor i missbruk och behandling
De gäckar statistiken och är svåra att fånga upp innan det har gått väldigt långt utför. Medan pojkar och män ofta är mer utåtagerande är flickor och kvinnor måna om att inte synas och därmed upptäckas av tex polisen och socialen.
Här berättar Mats Barre, Hassela Gotland, tillsammans med Daniella Skönborg, 24 år utifrån varsitt perspektiv. Han som behandlare, hon som röst för flickor och kvinnor som henne som levde i missbruk, prostitution och utanförskap. Vilka insatser av samhället gjordes för henne och hur ser det ut idag?
16.00Avslutning, tack och på återseende!
För mer information, ring 031-797 79 55 eller maila: info@snpf.org
Sven Alhbin
Moderator Sven Alhbin, Fd ordförande i SNPF och pensionerad chef för Länskriminalpolisen i Västra Götaland med mångårig erfarenhet av narkotika-brottslighet och gängkriminalitet ger en översikt över narkotikasituationen i ert närområde och gängkrigsproblematiken i Sverige.
Lennart Karlsson är ordförande i Svenska Narkotikapolisföreningen, flitigt anlitad föreläsare och arbetar till vardags som gruppchef på en narkotikagrupp i Stockholm City. Genom sitt arbete har han en bred erfarenhet i arbetet med ensamkommande ungdomar på Stockholms gator.
Mia-Maria Magnusson arbetar vid polismyndigheten i region Stockholm, på gruppen för verksamhetsstyrning och analys och doktorerar samtidigt i kriminologi vid Malmö Högskola. Har tidigare jobbat i såväl gatulangningsverksamhet som narkotikaspanare på spaningsrotel.
Mats Barre har en bakgrund som lärare, behandlare och regissör och mångårigt medlevarskap på HVB-hem tillsammans med sina barn. Även föreståndare för Hassela Gotland under många år och under en period föreståndare för Hassela Australia.
Daniella Skönborg: idag med stabilt liv som förälder med utbildning och ett socialt liv men för inte så längesen ung missbrukande och utsatt tjej utan framtidsutsikter.