Styrelsen

Mika Jörnelius
Ordförande
Region Väst
Anders Stolpe
Vice ordförande
Region Väst
Ove Dahlberg
Kassör
Region mitt
Gill Eriksson
Sekreterare
Tullverket
Christina Lindgren
Ledamot/konf/medlemsansvarig
Region Väst
Åsa Dahlberg
Ledamot
Region Nord
Björn Landsten
Ledamot
Region Väst
Lena Larsson
Ledamot
NOA
Zijad Taslaman
Ledamot
Region Syd
Björn Ekström
Ledamot
Region Väst
Anette Wiberg Koffner
Ledamot
Region Väst
Lennart Karlsson
Suppleant
Region Stockholm
Michael Leijon
Suppleant
Tullverket
Kim Nilvall
Suppleant
NOA
Camilla Eriksson
Suppleant
Tullverket
Gunnar Hermansson
Adjungerad/Redaktör
F.d. Rikskriminalpolisen Stockholm
Logga in på styrelsens diskussionsplats