Välkommen till SNPF


Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, bildades 1987. Föreningen består av ca 2000 medlemmar, är ideéll – politiskt, fackligt och religiöst oberoende.

Medlemskap är förbehållet anställd eller tidigare anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet, samt av andra som arbetar med
narkotikaproblem om särskilda skäl föreligger.

  • SNPF främjer utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens område.
  • SNPF stödjer enskilda medlemmar genom att bidra med stipendier och bidrag för resor och annan verksamhet som är förenlig med föreningens stadgar.
  • SNPF håller sina medlemmar underrättade om utvecklingen inom narkotikaområdet och verkar för största möjliga kunskap i ämnet.
top

Nr 4 2021

Tema: Dopning – Anabola steroider
Något om Tullverkets nytillkomna befogenheter och stöldgods
SNPF:s digitala kunskapsplattform lanseras

Till tidningen Se tidigare nummer av tidningen

Senaste Nyheterna

Senaste Rapporterna