Missbruk av anabola androgena steroider, AAS, är idag mer utbrett än någonsin i det svenska samhället och AAS-preparaten säljs på en ständigt växande illegal marknad. Allt fler män, och numera också kvinnor, söker sig idag till sjukvården för att få hjälp och behandling för fysiska och psykiska besvär relaterade till missbruk av anabola steroider.

Vår avsikt med denna bok är att den skall tjäna som en kunskapskälla om ett samhälls- och folkhälsoproblem som berör allt fler människor, såväl privat som i arbetslivet.