Ansökan om medlemsskap i SNPF

Kul att du vill bli medlem i SNPF!

Utdrag ur: SNPF:s stadgar §2. Medlemskap 1.mom. Medlemskap kan vinnas av anställd och tidigare anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet samt av andra som arbetar med narkotikaproblem om särskilda skäl föreligger. Jag önskar medlemskap i Svenska Narkotikapolisföreningen. Jag är villig att följa dess stadgar och erlägga den medlemsavgift som beslutats av stämman. Nedan lämnade uppgifter får endast användas av SNPF:s styrelse i och för föreningens verksamhet och får inte delges obehörig.

Du som av stadgeskäl (du måste vara anställd inom rättsväsendet, se nedan) inte kan vara medlem i SNPF men ändå vill få tidning och information från föreningen kan välja att bli stödmedlem i SNPF.

Klicka här för mer information om hur du blir stödmedlem. * = obligatorisk uppgift

Du måste vara anställd inom rättsväsendet (Polis, Tull, Kriminalvård, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, NFC, RMV) för att erhålla medlemskap.