Cybercrime and associated use of the internet

Dokumentet redovisar en översikt, analys och förslag till åtgärder av Pompidou Group. Denna grupp representeras av en arbetande expertgrupp inom Europaparlamentet (Human rights and rule of law).

Ladda ner dokumentet här.