Denna helg börjar förberedelserna inför SNPF:s medlemskonferens i Malmö, 5-7 maj, 2017

Denna helg börjar styrelsens förberedelser för medlemskonferensen i Malmö, 2017. Under helgen kommer ett första utkast till konferensinnehåll att sammanställas som där efter ligger till grund för det fortsatta arbetet. Redan nu känns det att konferensen kommer att erbjuda ett exklusivt innehåll som speglar de utmaningar som följer av ett samhälle i utveckling. Extra kul är att konferensen för första gången kommer att hållas i Malmö.