Drugnews – ”Narkotika underskattat folkhälsoproblem” – debattartikel av Gunnar Ågren, socialläkare och f.d. generaldirektör för Folkhälsoinstitutet

Missbrukarnas befrielse måste vara deras eget verk. Vi ska inte försvåra den processen genom att massförskriva dödliga mediciner. Det skriver Gunnar Ågren, socialläkare och f.d. generaldirektör för Folkhälsoinstitutet, i en debattartikel i Drugnews.Jag har jobbat med folkhälsa under en stor del av mitt liv.

Folkhälsa handlar inte om någon ytlig livsstilspropaganda utan om hur människor mår i vårt samhälle. Det handlar om vilka möjligheter vi har att få ett bra liv och hur stor chans vi skall ha att få uppleva vår pensionsålder med bra hälsa och god funktionsförmåga. Att människor mår bra borde vara det viktigaste kriteriet på om våra politiker har lyckats med sitt jobb.

Jag tror också att diskussionen bör handla om de stora folkhälsoproblemen. Ett sätt att uppskatta allvaret i ett folkhälsoproblem är att se på hur många levnadsår som förloras genom förtidiga dödsfall och nedsatt livskvalitet.

Det är med den bakgrunden jag hävdar att narkotika håller på att bli ett av våra stora, men tyvärr också mycket underskattade folkhälsoproblem. Läs hela debattartikeln i Drugnews