En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan på lokalsamhället 2014

Rikskriminalpolisens rapport över kriminella nätverk med stor påverkan på lokalsamhället i Sverige 2014

Ladda ner rapporten här.