Eric Leijonmark i debatt i Dagens Samhlle: Fel koppla narkotikadöden till förbudet

Narkotika. Sverige har en hög narkotikarelaterad dödlighet, men det beror inte på att det är förbjudet att bruka narkotika. Dikotomin mellan att ”jaga med batong” och hjälpa är falsk och ohederlig.

REPLIK Henrik Edin, förbundsordförande i Liberala ungdomsförbundet är i en debattartikel i Dagens Samhälle bekymrad över den narkotikarelaterade dödligheten och föreslår en avkriminalisering av bruk av narkotika för att få ned dödstalen och underlätta vårdinsatser.

Det stämmer att Sverige har en hög narkotikarelaterad dödlighet men att koppla detta till kriminaliseringen av bruket blir fel. Att antalet människor som dör av droger i Sverige nästan tredubblats sedan 2006 kan omöjligt bero på att bruket kriminaliserats, vilket skedde 1988.

Ökningen har i stället skett parallellt med att programmen för assisterad läkemedelsbehandling byggts ut kraftigt. Ökningen av dödsfallen hänger till största delen ihop med läkemedlen buprenorfin och metadon, och inte till det illegala heroinet.

Till artikeln i Dagens Samhälle