Ett inlägg i drogliberaliseringsdebatten från en av SNPF:s medlemmar – Christopher Landin, Polismyndigheten, LPO City, Stockholm

Adam Cwejman, GP, för fram drogliberala åsikter i sin artikel http://www.gp.se/…/sveriges-narkotikapolitik-sk%C3%B6rdar-l…där Adam jämför europeiska länders narkotikadödlighet men inte närmare belyser varför siffrorna är så olika. Enda kopplingen han gör är att restriktiv narkotikapolitik leder till ökad narkotikadöd och liberal narkotikapolitik ska leda till minskad narkotikadöd. Det nämns inget om att de olika länderna har vitt skilda rutiner för återrapporteringen av rättsmedicinska undersökningar, hur ofta de avlidna i olika länder ens obduceras, om de har olika specialregister eller som i Sverige ett centralt noggrant dödsorsaksregister m.m.

Docent Anna Fugelstad belyser i en artikel det problematiska med att jämföra olika europeiska länders statistik över narkotikarelaterad död. Drogliberaler av olika slag stirrar sig ofta blinda på länders låga respektive höga siffror gällande narkotikarelaterad död. De länder med låga siffror används som föregångsländer och de länder med höga siffror, som Sverige, används som skräckexempel hos drogliberalerna.

Skulle Sverige t.ex. minska antalet rättmedicinska undersökningar av avlidna missbrukare skulle de officiella siffrorna sjunk dramatiskt. Sverige skulle då med drogliberalernas argument bli ett föregångsland såsom ofta Portugal numera används trots att förklaringen är just den nämnda.

http://www.ecad.net/…/Narkotikarelaterade%20doedsfall%20mel…

Adam Cwejman påstår, att om man legaliserar narkotika leder det till en minskad narkotikarelaterad död. Det han inte nämner i sin artikel är att legalt tillverkad och beskattad narkotika från läkemedelsindustrin ligger bakom en stor del av den narkotikarelaterade döden och även ökningen av blandmissbruket. Det har visat sig i en forskningsrapport att den legalt förskriva narkotikan i Sverige och fyra andra EU-länder lätt når användare och brukare som inte recepten är utskrivna för. Dessa läkemedel blir dessutom en introduceringsdrog till ett tyngre missbruk. Familjemedlemmar och nära vänner med recept är källan till spridningen.

 ”This study also found that social sources (e.g. a family member or friend) were the most prevalent methods of acquisition which is similar to findings in the US and other international studies [13, 41, 42].”

http://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/…/…/s12888-016-0909-3

Visst nås Sverige drogmarknader både av en stor del illegalt utländsk fabrikstillverkad narkotika, förutom den legala utländska och legala svenska fabrikstillverkade narkotikan.

Men problemet med legalt förskriven narkotika som läcker ut på drogmarknaden är förhållandevis stor trots att den som sagt är både reglerad, beskattad och förmedlas av av apotek. Detta kommer SVT, Rapport och Aktuellt i nyhetsinslag visa nu i helgen eller början på veckan.

Dessutom som jag tidigare nämnt har inte den legaliserade, beskattade och kontrollerade läkemedelsnarkotikan hindrat drogkarteller från att ta chansen att tjäna pengar på att själva tillverka och sälja illegalt läkemedelsnarkotika till både tredje världens patientgrupper och missbrukare. Även den seriösa läkemedelsindustrin säljer mediciner i tredje världen som blivit förbjudna i väst på grund av farliga sidoeffekter. Varför? Money talks.

Drogkarteller säljer även sina illegalt tillverkade läkemedel till västvärldens narkotikamissbrukare, andra brukare och partyknarkare av narkotika. Dessa karteller betalar heller ingen skatt, moms, arbetsgivaravgifter m.m. och kan därför alltid hålla lägre priser än den reglerade drogmarknaden.

Legaliserings- och avkriminaliseringsförespråkare använder argumentet att marijuana och annan narkotika ska regleras genom statlig inblandning och att den beskattas och förmedlas vidare. De nämner aldrig läkemedelsläckaget från just den svenska reglerade läkemedelsindustrin och sjukvården som redan utgör ett stort problem och heller inte att drogkartellerna kommer anpassa sig och sälja samma droger men till lägre pris.

Motargumentet hos drogliberalerna är att det är bättre att medborgarna kan själva välja att få köpa dyrare men kontrollerad reglerad narkotika i kontrollerade butiker än från de traditionella narkotikalangarna. Men nej. Narkotika ska enbart användas av sjukvården när medicinska somatiska och psykiatriska behov finns. Narkotika är inte till för den stora massan. Narkotikan är för farlig för att släppas fri.

Skattevinsterna menar drogliberalerna ska återinvesteras i vård och upplysningsarbete. De hävdar i och för sig att bruk av narkotika kan leda till problematiskt bruk för vissa men är noga med att framhålla att det inte gäller majoriteten narkotikaanvändare. Med det sätter de sina egna personliga behov och sin egoism före de som kommer hamna i ett missbruk och beroende . Cannabis anses som en mildare drog av rättstaten men ”Risken för beroende har uppskattats vara en på tio bland dem som någonsin använt, en på sex bland ungdomsanvändare och en på tre bland dagliga användare” . http://www.can.se/Fakta/cannabis/

Cannabismissbruket medför redan enorma kostnader för samhället och ett stort mellanmänskligt lidande för de anhöriga. Med en ökad lättillgänglighet av än mer narkotika kommer samhällsproblemen eskalera betydligt och än fler kommer dö en narkotikarelaterad död än vad det redan gör.

Den svenska repressiva narkotikamodellen har medfört att betydligt färre både provar och använder narkotika. Drogliberalerna bortser ständigt från detta. Cannabisanvändarna älskar dessutom sin drog så pass mycket att nästan inga argument biter på dem. Samtalet måste ändå försöka föras med dem.

Den svenska repressiva modellen har dessutom en stor folklig förankring. Svenskarna vill inte ha en liberal drogpolitik. Hela 91% av befolkningen, sett till en mätning gjord av Sifo, på uppdrag av Svenska Carnegie Institutet, vid intervjuer med 1000 svenskar, vill t.e.x att eget bruk av narkotika ska vara fortsatt förbjudet. http://carnegieinst.se/sifo-2015/

Jämförelsen med Sveriges alkoholpolitik görs ofta och att narkotikan skulle kunna säljas på liknande sätt. Ofta kommer tillägget att marijuana dessutom är betydligt mildare och mindre skadligt än just alkoholen. Därtill använder de återkommande argumentet att FN anser att kriget mot narkotikan har skördat fler liv än vad det räddat samt att WHO anser att inriktningen för att komma tillrätta med den ökade narkotikarelaterade döden är genom vård.

Det de utelämnar är att Sverige och med den svenska repressiva modellen aldrig har bedrivit något krig mot drogerna såsom i de länder FN åsyftar. Dessutom har Sverige alktid erbjudit missbruksvård.

Det finns dock betydligt mer att göra på det området i Sverige gällande missbruksvård. Missbruksvården måste bli mer lättillgänglig till att börja med.

Påföljden för ringa narkotikabrott skulle även kunna kompletteras med en vårdpåföljd då jag anser att t.ex. straffa en ung människa för bruk av marijuana eller annan narkotika är många gånger kontraproduktivt av en rad anledningar. Tanken med att upptäcka en persons begynnande missbruk eller bruk av narkotika är att få vederbörande att sluta.

Böter kan därför vara stigmatiserande och därtill att ungdomar och andra nyupptäckta brukare kan få vänta upp till tre år för att kunna ta körkort. De unga upplever med det att det är ”kört” för dem då samhället vänder de ryggen vilket kan leda till djupare missbruk. Inreseförbud till USA är en annan konsekvens eller att många arbetsgivare numera kräver utdrag ur brottsbelastningsregistret vid anställningar. Detta omöjliggör för en person som fått böter för ringa narkotikabrott med största sannolikhet väljs bort i urvalet av arbetssökande. Drogtester har även börjat användas frekvent av arbetsgivare. Avskedas vederbörande vid ett positivt drogtest eller väljs en person bort vid anställningsintervjuer för ett felsteg i livet blir de personliga konsekvenserna förödande.

I stället borde de dömas eller erbjudas vård, behandling och/eller stödsamtal i stället för att straffas med böter. När dessa behandlingar har nått målet drogfrihet ska alla noteringar för det egna bruket & ringa innehavet tas bort ur belastningsregistret. De som fått körkortet återkallat för eget bruk ska även få det tillbaka efter en framgångsrik behandling. Vi kan inte ha ett system som är tänkt att hjälpa våra medmänniskor och då samtidigt straffa dem. Det är kontraproduktivt och ett ologiskt resonemang. Vi ska ha ett system som lockar till och motiverar till drogfrihet. Med det systemet kommer inte bara vinster för den enskilda individen utan för hela samhället i stort. Det blir en win win situation.

Adam förbiser dessutom att det förekommer en hel del problem till följd av legaliseringen av både marijuana och medicinsk marijuana. Bland annat ökade marijuanaförgiftningar, ökade antal marijuanarelaterade drograttfyllerier samt nästan en dubblering av antalet marijuanabrukare.

I de stater, nästan hälften av USA:s, som har legaliserat medicinsk marijuana har det visat sig att det är bara någon procent av de patienter som erhållit marijuana medical cards egentligen använder marijuanan mot medicinska krämpor. Övriga använder marijuanarecepten för att röka sig höga.

”In just three years, legalization has nearly doubled the number of Americans who currently use marijuana, from 7% in 2013 to 13% today.

The Gallup Poll has been asking Americans about their marijuana use since 1969, when only 4% had ever tried the drug. Today, 43% have tried it.”

http://us2.campaign-archive1.com/…

De mexikanska drogkartellerna har heller inte slutat med sin smuggling av marijuana till den amerikanska marknaden. Till en början tappade de marknadsandelar men som vanligt är drogkarteller väldigt adaptiva och anpassar sig till de nya gällande förutsättningarna. Till en början övergick de mexikanska kartellerna i stället delvis till heroinförsäljning och de mexikanska bönderana tvagades nu till opiumodling i stället för cannabisodling.

Men även den sistnämnda har fortsatt odlas i Mexiko. USA översköljs nu i stället med både billigt mexikanskt heroin, varav heroinmissbruket har eskalerat kraftigt i USA, och även mexikansk marijuana. Kartellerna har även sänkt priserna på sin marijuana för att konkurrera med den dyrare legaliserade marijuanan. Därtill har drogkartellerna börjat tvättat sina pengar och investerat dessa i den amerikanska legala marijuanaindustrin.

”And with that, Duque argued, comes money laundering. He said Cartels are often disguising their money through legally purchasing marijuana or buying houses and growing marijuana in it.”
http://www.thedenverchannel.com/…/mexican-drug-cartels-are-…

Den stora vinsten jänkarna har gjort med legaliseringen av marijuna och medicinsk marijuana är ökade skatteintäkter men dock inte så höga som de förväntat sig. Framtida kostnader för vård, sociala problem och ökad kriminalitet, som t.ex. drograttfylleriet till följd av en ökad tillgänglighet ska bli intressanta att följa och jag tror inte att de ökade skatteintäkterna kommer uppväga sidoeffekterna av skatteinkomsterna.https://www.childrenscolorado.org/…/acute-marijuana-intoxi…/

Narkotikaanvändning kan vara bra och ytterst framgångsrik behandlingsmetod inom vården men inte oreglerat och tillgänglig för den stora massan.

Alkohol som är lagligt ställer redan till med nog problem. Sverige behöver inte en enda till legaliserad drog såld utan recept. Narkotika ska användas inom vården till patienter med medicinskt behov. Inte någon annanstans är min klara uppfattning.

Det har även som sagt framkommit att bara någon procent av användarna av medicinsk marijuana i USA använder den för medicinska krämpor. Dessutom behövs inte alls THC i sjukvårdsbehandling utan där framsteg gjorts med CBD, cannabisolja, i vården innehåller inte den THC, eller extremt liten mängd THC, och med det ingen påföljande rus men likväl är smärtlindrande.

Kriminella konstellationer försöker alltid göra vinster. I dag är cigaretter, alkohol och en rad olika andra varor legala men trots det försegår en omfattande smuggling av det till Sverige. Insmugglad snus och tobak säljs rakt över disk i tobaksaffärer trots att tobakshandlarna kan införskaffa dessa varor lagligt i Sverige. Varför? Money talks och man gör en vinst på billigare insmugglad snus och tobak. Myndigheterna har nu försökt åtgärda problemet med att snusdoserna som säljs på till betydligt billigare pris på Finlandsbåtarna och som smugglas till Sverige numera skiljer sig från de snusdosor som säljs på fastlandet.

Partyknarkarna och de som gillar att experimentera med droger är det stora problemet. De drivs av ren egoism. Det är de som underhåller kriget mellan olika konstellationer som slåss för sin andel av drogmarknaden. Skulle de ta sitt ansvar och inte använda droger skulle hela marknaden i stort försvinna förutom hos de grupper med utvecklad beroendeproblematik.

Legaliseringsivrarnas argument är lika ihåliga som argumenten med den lyckliga horan och att problemen med människohandel skulle försvinna med legala bordeller. Så har det inte blivit i de länder som har legaliserar sexköp utan precis tvärtom. Ökad narkotikadöd kan aldrig minskas med mer lättillgänglig narkotika.

/Christopher Landin