Europeisk Narkotikarapport – trender och utveckling 2016

Europeiska narkotikarapporten  2016 redovisar en aktuell genomgång av de senaste trenderna
och utvecklingen på narkotikaområdet i Europa. (Till rapporten)
Rapporten är unik på så sätt att den ger en samlad och uppdaterad översikt övernarkotikaanvändning, narkotikaproblem och narkotikamarknader, och integrerar denna situationsanalys med information om narkotikapolitik och praxis.
I årets analys framhålls än en gång hur Europa i allt högre grad ställs inför ett mer komplext
narkotikaproblem, där stimulantia, nya psykoaktiva substanser, felaktigt bruk av läkemedel
och problematisk cannabisanvändning är faktorer som har en betydande roll. Rapporten
utgör också en påminnelse om att vissa av de tidigare problemen fortfarande finns kvar,
även om de nu kan utgöra andra utmaningar för politik och praxis.
Europas opioidproblem är en central fråga även i 2016 års analys, och avspeglar den stora inverkan som dessa droger ännu har på dödlighet och sjuklighet. Vi ser nu ett alltmer komplext samband
mellan användningen av heroin och syntetiska opioider, kombinerat med en oroväckande
ökning av de sammanlagda uppskattningarna av opioidrelaterade dödsfall.