Europeiska rapporter


The Internet and drug markets

EMCDDA;s rapport om drogmarknaden på Internet

EU drug markets report 2016

EMCDDA:s och Europols rapport om drogmarknaden i EU

EU drug markets resport in depth analysis 2016

EMCDDA:s analys av drogmarknaden i EU

Europeisk Narkotikarapport 2016, EMCDDADrugs related Europeiska narkotikarapporten 2016 en aktuell genomgång av de senaste trenderna och utvecklingen på narkotikaområdet i Europa, i form av ett integrerat multimediepaket. Rapporten är unik på så sätt att den ger en samlad och uppdaterad översikt över narkotikaanvändning, narkotikaproblem och narkotikamarknader, och integrerar denna situationsanalys med information om narkotikapolitik och praxis.I

cybercrime and associated use of the internet
Dokumentet redovisar en översikt, analys och förslag till åtgärder av Pompidou Group. Denna grupp representeras av en arbetande expertgrupp inom Europaparlamentet (Human rights and rule of law).

Europeisk Narkotikarapport – Trender och utveckling 2015
Europeiskt Centrum för kontroll av Narkotika och Narkotikamissbruk (EMCDDA) har publicerat en narkotikarapport som beskriver trender och utveckling 2015.

European drug report 2015 – Get the facts EMCDDA
Hur många droger upptäcktes i Europa under 2014? Blir cannabs mer potent? Hur många i Europa har någon gång  andvänt en illegal drog? Hur ser utvecklingen av policy ut i regionen?

Våra medlemmar tillhör: