Europol – How illegal drugs sustain organised crime in the EU

Europol har delat en rapport som beskriver hur narkotikan upprätthåller organiserad brottslighet i EU. I rapporten konstateras bl.a. att:

  • Illegala droger är den största kriminella marknaden i EU, och den omsätter 24 miljarder Euro årligen
  • Cannabis är den mest vanliga drogen på narkotikamarknaden
  • 35% av den organiserad brottsligheten ägnar sig åt narkotika på en internationell nivå
  • Balkan rutten är den viktigaste smugglingsvägen till EU
  • 75% av den organiserade brottsligheten som ägnar sig åt narkotika, handlar mer mer än ett preparat.

Här kan du läsa hela rapporten: How illegal drugs sustain organised crime