PROGRAM FÖR UTBILDNINGSDAGEN I VÄXJÖ 15/11 2018


Quality Hotel, Royal Corner
Liedbergsgatan 11
0470-701006

Moderator: Sven Alhbin
08.15-09.00
Incheckning & frukost
09.00Information om den aktuella drogmarknaden
Sven Alhbin,
ger en översikt över narkotikasituationen och gängproblematiken i ert närområde och nationellt.
10.00Paus
10.15Den illegala läkemedelsmarknaden
Gunnar Hermansson
Legalt och illegalt missbruk av beroendeframkallande läkemedel är vårt största drogproblem
utöver alkohol. Överförskrivning, läckage i vården, stölder, receptförfalskning och internethandel
bidrar till en mycket god tillgång av preparaten. Hur kan vi alla bidra till att förebygga detta dolda
missbruk?
12.00Lunch
13.00Kan man rädda liv med nyfikna frågor och narkotikalagstiftning?
Annika Ljung
Det Annika Ljung sätter främst på agendan i sitt arbete är att förhindra att unga hamnar i missbruk och kriminalitet. För många är inkörsporten idag inte bara cannabis utan även narkotikaklassade läkemedel. Marknaden finns såväl i gatuhörnet som på vanliga sociala medier vilket gör det mer komplicerat att spana och göra insatser. Både killar och tjejer missbrukar och langar, skillnaden är bara att tjejerna är svårare att fånga upp. Då gäller det att så mycket som möjligt vara ute där unga rör sig och ställa frågor. För det hjälper att vara nyfiken, jobbig och att visa på konsekvenser – såväl i rollen som myndighetsutövare som förälder eller anhörig.
14.20Paus
14.40Missbruk och våld i nära relation
Maria Andersson, projektdrivare för att stoppa våld mot flickor/kvinnor, föreläser om hur det är
att växa upp i ett hem med missbruk, hur ett barns medberoende ser ut och hur Maria själv har
upplevt situationen. Sina egna erfarenheter förmedlar hon på ett sätt som gör att vi förstår vikten
av att arbeta förebyggande med missbruksproblem, våld och kriminalitet. Hon har även erfarenhet
av att arbeta med en missbrukande man som under påverkan hotat Maria samt bedragit
henne och andra i affärsrelationer. I båda fallen handlar det om egenmedicinering av alkohol och
utskrivna läkemedel.
16.00Avslutning, tack och på återseende!
För mer information, ring 031-797 79 55 eller maila: info@snpf.org
Sven Alhbin
Moderator Sven Alhbin, fd ordförande i SNPF och pensionerad chef för Länskriminalpolisen i Västra Götaland med mångårig erfarenhet av narkotikabrottslighet och gängkriminalitet. Sven ger en översikt över narkotikasituationen och gängproblematiken i ert närområde och nationellt.
Annika Ljung
Smålandsbördiga Annika Ljung har varit polis sedan början av 2000-talet och jobbade på Ravekommissionen fram till 2015. Idag är hon gruppchef i polisområdet Stockholm City och arbetar med att minska narkotikabrottsligheten i de centrala stadsdelarna.
Gunnar Hermansson
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och
narkotikaklassade läkemedel på den illegala preparatmarknaden.
Sedan mer än tio år verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift.
Maria Andersson
Maria Andersson hade en uppväxt kantad av förälders missbruk (sk egenmedicinering) av alkohol
och utskrivna läkemedel, senare i livet förföljdes och hotades hon allvarligt av en man med samma
missbruksproblematik. Hon förmedlar utifrån egna erfarenheter känslan som gör att man förstår
vikten av att arbeta förebyggande mot drogmissbruk, våld och kriminalitet.
Maria driver projekt i flera länder för att stoppa våld mot flickor och kvinnor och samarbetar bl.a.
med UN Women och NBV som gjort studieplaner utifrån hennes bok Mitt liv, mitt beslut.