I DN – ”Billigt heroin ökar på Plattan”

Heroinisterna blir allt yngre, priserna allt lägre och en tredjedel av missbrukarna på Sergels torg har narkotiska preparat på recept. Det är en några av slutsatserna ”Insats Plattan”, som pågått under våren. Insatschefen Lennart Karlsson vid polisen är kritisk:

– Jag får intrycket att de får lite tabletter i handen och sedan lämnas vind för våg av vården.

Under våren har polisen förstärkt sin bevakning av Sergels torg i Stockholm – en plats som Lennart Karlsson, insatsledare narkotika vid lokalpolisområde Norrmalm – kallar ”Sverige största narkotikamarknad”. Man har arbetat både uniformerat och civilklätt, i syfte att öka tryggheten och få ner drogförsäljningen, som många gånger sker helt öppet.

– Narkotikan är en av rotorsakerna till att det ser ut som det gör i området, med våldsbrott, stöldbrott och allmän störning. Vi kan se en effekt när vi är på plats, försäljningen mattas av när vi lägger resurser där. Men det är ingen hållbar effekt utan den bygger på en kontinuerlig närvaro, säger Lennart Karlsson.

Fakta. ”Insats Plattan”

22 februari–24 april 2015 rapporterades 245 narkotikabrott. 93 personer var under 30 år, 19 av dem under 18. Totalt 31 personer greps och 7 häktades.

Prisbild för narkotika: Heroin 100-200 kronor för 0,2-0,3 gram. Ksalol (bensodiazepin) 10-20 kronor per tablett. Cannabis 60-100 kronor per gram.

 

Läs hela artikeln i DN