Information med anledning av coronavirus Covid 19

Information med anledning av coronavirus Covid 19

Just nu får föreningen många frågor gällande spridningen av coronavirus och dess eventuella påverkan på den planerade utbildningskonferensen i Linköping.

Föreningens styrelse har idag, vid ett extrainsatt styrelsemöte, påbörjat arbetet med att utvärdera det rådande läget och planera för olika scenarier. Utgångspunkten är att föreningen följer folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. När det gäller publika evenemang så föreslår folkhälsomyndigheten i nuläget en begränsning om att inga allmänna sammankomster med fler än 500 personer ska få hållas. Folkhälsomyndigheten har skickat förslag till regeringen som väntas ta beslut i närtid.

Föreningens styrelse följer utvecklingen noggrant och kommer att genomföra en riskanalys då samtliga detaljer i det kommande beslutet blir kända.

Så fort föreningen har mer information att delge kommer denna att publiceras på hemsidan, via sociala medier och direkt i e-post till de som berörs av beslutet.

 

//

Svenska Narkotikapolisföreningen