Information till medlemmarna i Svenska Narkotikapolisföreningen

Information till medlemmarna i Svenska Narkotikapolisföreningen

Vid ett ordinarie styrelsemöte den 17:e oktober 2020 beslutade styrelsen i SNPF att 2021 års planerade medlemskonferens i Uppsala kommer att flyttas från tidigare planerat genomförandedatum till den sista helgen i september. Skälet till denna flytt är osäkerheten kring rådande pandemiläge och den fortsatta begränsningen av antalet deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Nytt datum för planerat genomförande av 2021 års utbildningskonferens

är  24-26:e september i Uppsala

 

Detaljer kring bokningens öppnande, preliminärt föreläsningsschema mm kommer, när det blir dags, att kommuniceras ut såväl via mejl, brevutskick och hemsidan.

Föreningens årsmöte kommer att genomföras enligt ordinarie planering och deltagande kommer att möjliggöras via ett begränsat antal platser och övrigt deltagande via länk.

Vi saknar att möta er alla. Under hösten kommer vi att jobba intensivt med att hitta alternativa sätt att utbilda och informera. Det pågår många spännande projekt bakom kulisserna som Ni våra medlemmar kommer att få glädje av. Håll utkik efter kommande nyhetsbrev.

Tills vidare så säger vi bara håll ut och kämpa på! Förr eller senare ljusnar läget och då ses vi igen.

Styrelsen

Genom ordförande Lennart Karlsson