Konferensbokning

Sista anmälnings- och betalningsdag är 1 mars 2020
Konferensavgiften betalas in på plusgiro 565025-4
Obs, ange avsändare

Har du frågor ang. konferensbokning, hör av dig till bokning@snpf.org