Anabola Androgena Steroider

Den globala marknaden för anabola androgena steroider, AAS, är mycket omfattande och lukrativ. Missbruket av AAS-preparat är etablerat och den illegala hanteringen belastar rättsväsendet och sjukvården alltmer.
I skriften Anabola Androgena Steroider ges en orientering om bakgrunden till problemet fram till den aktuella situationen, missbruksmönster, effekter och bieffekter, påverkan på hjärnan, behandling, preparatöversikt, illegal tillverkning, lagstiftning och beslag, Internethandel, AAS och våld samt slutligen samhällets åtgärder.

Den nya uppdaterade upplagan av Anabola Androgena Steroider är också kompletterad med ett antal nya bilder. Med sitt okomplicerade språk ger den en heltäckande beskrivning av AAS-problemet och lämpar sig väl för människor i alla åldrar som vill skaffa sig grundläggande kunskaper om ett aktuellt och angeläget samhällsproblem. Uppgifterna i denna upplaga är aktuella per den 1 juli 2014.

Innehåll:

 • Anabola steroider och testosteron
 • Missbruk av anabola steroider – vem och varför?
 • Missbruk av anabola steroider – när, var och hur?
 • Effekter och bieffekter
 • Hur påverkar AAS hjärnan?
 • Aktuell forskning
 • Behandling av AAS-missbrukare
 • Anabola steroider och lagen
 • Preparatöversikt
 • AAS och narkotika
 • Illegal tillverkning av AAS-preparat
 • AAS och Internet
 • Smuggling och beslag
 • AAS och våldsbrottslighet
 • Idrott och dopning
 • Samhällets åtgärder mot AAS-missbruk. Framtiden
 • Kontaktadresser m.m


Tommy Moberg
Socionom och doktorand på Göteborgs Universitet – institutionen för socialt arbete, expert i frågor kring ungdom, dopning, och missbruk. Tommy har lång erfarenhet av samtalsbehandling för barn och ungdomar inom bl.a. narkomanvård. Därutöver handleder och utbildar Tommy på högskola, inom skola, socialtjänst, sjukvård m.m.
Kontakt: tommymoberg@mac.com

Gunnar Hermansson
Kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen
Gunnar ansvarar sedan 1994 för Rikskriminalpolisens kartläggning av missbruk och illegal handel rörande anabola steroider och andra läkemedelsdroger både nationellt och internationellt.
Kontakt: gunnar.hermansson@snpf.org

En bok av
Gunnar Hermansson & Tommy Moberg
Format A4, 36 sidor, ca 60 bilder.
Pris: 211 kr exkl.  moms  (224 kr inkl. moms)
Fraktkostnad tillkommer till utlandet
Upplaga 3.1

Svenska Narkotikapolisföreningen
Marieholmsgatan 10
415 02 Göteborg
Tel: 031-797 79 55
Fax: 031-84 86 82
E-mail: order@snpf.org

Leveranstid 1-2 veckor.

Polismyndigheter och anställda inom rättsväsendet kan beställa skriften till ett reducerat pris från ovanstående adress.

Beställning bör ske skriftligen. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa här.