I huvet på en steroidanvändare

Erfarenheter från psykosocial behandling av steroidmissbrukare

Det alltmer utbredda missbruket av anabola androgena steroider (AAS) kräver ökat behov av adekvat vård. Via traditionell missbrukarvård och 25 års erfarenhet från behandling av steroidmissbrukare, har vi hämtat framgångsrika metoder för att rehabilitera, avgifta och förebygga återfall genom att bl.a. hjälpa till att identifiera risksituationer, lära in nya beteenden och skapa nytt självförtroende samt hantera självupplevda biverkningar. Frågor om identitet, maskulinitet och träning utan AAS är viktiga inslag i processen.

I vår nya bok tar vi er med på en resa från idrottsdoping och arenor till samhällsproblemet och därifrån in i den direkta behandlingssituationen. Hur man kan arbeta med psykosocial behandling av missbrukare av anabola steroider och andra hormonpreparat.

Ur innehållet
• Historien om doping
• Doping ett samhällsproblem
• Behandling av AAS-missbrukare
• Om möten, empati och professionell hållning
• I huvet på en steroidanvändare
• Motiverande samtal
• Återfallsprevention
• Kombinationsmissbruk
• Hos doktorn
• Vem blir missbrukare?
• Missbrukets dynamik

En ny bok av Tommy Moberg och Gunnar Hermansson
225 sidor

Beställning:

Obs, finns endast som digital version via kunskapsportalen