Medlemsinfo

Välkommen till Svenska Narkotikapolisföreningens digitala utbildningskonferens Uppsala 25 september 2021

Mer information och anmälan kommer. Eventuella frågor kan ställas via e-post till adressen bokning@snpf.org.
Inbetalning av konferensavgift till plusgiro 565025-4 skall ske samtidigt som du anmäler dig. Glöm inte skriva avsändare och medlemsnummer på inbetalningen, medlemsnumret hittar du på medlemstidningens adressetikett.  Du behöver vara medlem för att komma på konferensen. Du ansöker om medlemskap här på hemsidan. För att som medlem komma åt viss information måste du logga in dig på medlemssidorna. Om du är medlem och inte kan lösenordet skicka epost till snpf@snpf.org så får du det.

Logga in på medlemssidorna


Medlemskap 200 kr/år 

Medlemskapet innefattar bl. a fem nummer av föreningstidningen per år och ett subventionerat deltagande vid föreningens årliga medlemskonferens. Som medlem kan du också söka stipendier för studieresor.
Ansökan om medlemskap inges till styrelsen via brev, e-post eller via vårt webbformulär (se nedan – Ansökan om medlemskap) . Vilka som kan ansöka om och bli medlemmar i föreningen framgår av föreningens stadgar ( Se stadgar )  .

Efter att styrelsen behandlat och godkänt ansökan om medlemskap skickas ett inbetalningskort för inbetalning av medlemsavgift. Viktigt! Medlemsavgiften betalas först in efter att medlemsansökan godkänts av styrelsen. Medlemsavgiften betalas in till PG  637306-2 en gång per år. För att en medlem ska anses som aktiv ska medlemsavgiften vara erlagd för innestående kalenderår.

Föreningens aktiva medlemmar hänvisas till ”Medlemssidorna”. Där finns ytterligare information om bl.a. anmälningsformulär till konferenser och PG-nummer för inbetalning av medlemsavgifter och konferensavgifter.


Ansökan om medlemskap 

Adress:
Svenska Narkotikapolisföreningen
Box 429
401 26 Göteborg

E-post: 
snpf@snpf.org

…eller via vårt formulär, Klicka här