Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2014, CAN

Rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Rapport 150, Ulf Guttormsson

Ladda ner hela rapporten här.