23 februari, 2022

7 mars är sista dag för nominering till SNPF-stipendier

Glöm inte bort möjligheten att nominera personer till Snpf:s stipendier

Senast 7 mars behöver vi få in nomineringar och intresseanmälningar till adressen snpf@snpf.org. Observera att det inte går att nominera till Tullverkets stipendium.

Mediahusets resestipendium till Californa Narcotic Officers Associations årliga utbildningskonferens I Kalifornien.Styrelsen utser efter nominering en medlem att följa med någon från styrelsen till CNOA.

Snpf:s stipendium för Årets Iakttagelse. Tilldelas medlem alternativt medlemmar som genom en vaken iakttagelse bidragit till ett viktigt eller avgörande ingripande mot narkotikahantering. Stipendiet är på 5 000kr per person, max 2 personer.

Snpf:s PTN-stipendium. Styrelsen utser efter varje år efter nominering en medlem att medfölja någon från styrelsen till studiebesök hos nordisk PTN-sambandsman i Europa.

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium till Carl G. Perssons minne. Delas ut till förtjänt polis för att bereda honom eller henne möjlighet till studier och forskning i frågor som rör narkotikaproblem. Snpf nominerar kandidater till SCI polisstipendium. Vi tar gärna mot förslag på kandidater.