10 oktober, 2016

Artikel – Narkotikarelaterade dödsfall mellan länder

Anna Fugelstad, psykolog, med dr, Karolinska Institutet

Är det möjligt att jämföra statistik över narkotikarelaterade dödsfall mellan olika länder? Anna Fugelstad, psykolog, med dr, Karolinska Institutet Bakgrund Under senare tid har det förts en livlig debatt om den svenska restriktiva narkotikapolitiken. Ett argument som lyfts fram är att Sverige har en högre andel narkotikarelaterade dödsfall än de flesta andra EU-länder. Ett exempel på detta är när Magnus Linton i en debattartikel i Dagens Nyheter under rubriken ” Nu rasar grunden för svensk drogpolitik” inledde med: ”Trots att fler missbrukare dör i Sverige än i andra länder råder konsensus i riksdagen att landet är ett narkotikapolitiskt föredöme”. (1) Uppgifterna om Sveriges höga andel narkotikarelaterade dödsfall kommer från EU:s narkotikaobservatoriums (ECNN) årsrapport (Annual Report 2011). Där redovisas följande figur över andel narkotikarelaterade dödsfall i olika EU-länder samt Norge och Turkiet: FIG. 1 I en fotnot  understryks att ”enkla jämförelser mellan olika länder bör göras med försiktighet då det fortfarande finns skillnader mellan definitioner och kvalitén i rapporteringen i vissa EU-länder”.

Vad det är för skillnader beskrivs ej närmare. 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 Romania Turkey Hungary Slovakia Czech Republic Portugal Bulgaria Poland France Greece Belgium Netherlands Latvia Italy Spain Slovenia Croatia Cyprus Germany Malta Lithuania Austria Sweden Luxembourg Finland Denmark United Kingdom (DSD) Ireland Norway Estonia Antal narkotikarelaterade dödsfall per miljon i åldrarna 15-64 år 2009 eller senaste år dessförinnan 2 Eftersom det enligt figuren finns mycket stora variationer mellan medlemsländerna är det viktigt att utesluta andra faktorer än andelen narkotikarelaterade dödsfall som förklaring till de uppgivna skillnaderna. Frågan är med andra ord är om skillnaderna är verkliga. Avsikten med detta PM är att närmare beskriva dessa ”skillnader mellan definitioner och kvalitén i rapporteringen i vissa EU-länder. Underlaget för beskrivningen är dels några aktuella studier som behandlar kvalité och jämförbarhet för europeisk dödsorsaksstatistik. Därefter granskas olika studier från ECNN och den årliga rapporteringen av narkotikarelaterade dödsorsaker från samma källa.

Hämta hela artikeln här.