18 mars, 2020

Inställd medlemskonferens 2020  

Inställd medlemskonferens 2020

 Svenska Narkotikapolisföreningens styrelse har vid ett extra insatt styrelsemöte beslutat att ställa in årets medlemskonferens som skulle ha genomförts i Linköping 24:e-26:e April. Detta med anledning av den pågående spridningen av COVID-19

Det viktigaste för Svenska Narkotikapolisföreningen är att ni, våra medlemmars, hälsa och välbefinnande sätts i första rummet. Vi har alla dessutom, genom våra yrken, en extra viktig roll att fylla i samhällets funktioner i samband med kris. Det är en självklarhet för Svenska Narkotikapolisföreningen och dess medlemmar att på alla sätt bidra till att minska riskerna för spridning av smitta.

Svenska Narkotikapolisföreningen är en ideell och icke vinstdrivande förening. I beslutet ingår därför att alla redan erlagda bokningsavgifter för hotell- och konferensdeltagande kommer att återbetalas.

Vi ber om förståelse för att föreningen behöver en viss tid på sig på att administrera dessa återbetalningar. Vi jobbar så snabbt vi kan. Vi kommer att maila till alla inbokade inom kort för att få in uppgifter för återbetalning.

Föreningen kommer att genomföra ett årsmöte. Detta kommer att ske genom att styrelse och ett begränsat antal deltagare kommer att finnas på plats i Linköping. Övriga medlemmar kommer att erbjudas deltagande via länk. Detta för att säkra de föreningsdemokratiska principerna. Kallelse till och information om årsmötets genomförande kommer i särskild ordning.

Svenska Narkotikapolisföreningen kommer INTE att genomföra någon ordinarie utbildningskonferens under verksamhetsåret 2020. Däremot kommer vi att planera inför lokala utbildningsdagar runt om i landet under hösten 2020 eller så snart situationen medger detta.

Svenska Narkotikapolisföreningen beklagar beslutet. Det är första gången i föreningens historia som en årskonferens måste ställas in. Men föreningen står stark. Våra medlemmar är uthålliga. Föreningen kommer att ladda för att ta nya tag och se till så att nästa årskonferens blir den bästa någonsin.

Ladda ned dokument: Inställd medlemskonferens2020 (2)

 

Välkomna till Uppsala 2021