10 oktober, 2016

Noa Rapport: 53 Utsatta områden 2016 – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser

Denna rapport är en fördjupning av fjolårets rapport”En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället” sombeskrev fenomenet med utsatta områden varför denna haft ambitionen att bättre förstå de bakomliggande orsakerna som har lett fram till den utvecklingen i de områden som beskrivs.

Ladda ner hela rapporten här.