10 oktober, 2016

Rapport från Brå 2016 – Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott

Polisen har sedan 1993 möjlighet att avkräva personer blod- eller urinprov vid misstanke om ringa narkotikabrott i form av eget bruk. I denna kortanalys undersöks Rättsmedicinalverkets registerdata om de totalt drygt 460 000 prov som analyserats mellan 1998 och 2015.

Ladda ner hela rapporten här.