28 januari, 2020

Workshop på konferensen

Under några timmar på lördagen kommer RMV och NFC att finnas på plats. De kommer att ge en beskrivning av sina verksamheter, presentera statistik, ärendeflöde samt information om nyheter och trender. Utvecklingscentrum Öst kommer också vara på plats. Uc Öst har det övergripande ansvaret för att utveckla polisens arbete mot narkotika. Detta är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och få sina frågor besvarade.