Stödmedlem

Du som av stadgeskäl (du måste vara anställd inom rättsväsendet) inte kan vara medlem i SNPF men ändå vill få tidning och information från föreningen kan välja att bli stödmedlem i SNPF.

Stödmedlem kan alla privatpersoner bli som sympatiserar med föreningens mål och syften.

Som stödmedlem kommer du att få tidningen skickad med fem nummer per år. Vidare kommer du att få information i form av e-postutskick om SNPFs aktiviteter, öppna föreläsningar och seminarier, samt ett nyhetsbrev som utkommer två gånger per år och som också sändes ut via e-post.

Medlemsavgiften är 500 kr/år (inkl. moms).

Vill du bli stödmedlem så kan du anmäla dig till info@snpf.org och lämna uppgifter som:

Namn
Adress (fakturaadress samt leveransadress för tidningen)
E-postadress (för e-postutskick)

Välkommen som Stödmedlem.