Stöttepelare

Som namnet antyder är deltagandet oerhört viktigt för oss och vår verksamhet. Det kan vara enskilda personer eller företag som delar vår målsättning om ett drogfritt samhälle och vill vara engagerade i arbetet mot droger och våld.

Läs mer om projektet. Klicka här


Följande företag/personer deltager som "Stöttepelare":