Följande företag/personer deltager som "Stöttepelare":