Styrelsen

Lennart Karlsson
Ordförande
Region Stockholm
Gill Eriksson
Vice ordförande
Tullverket
Ove Dahlberg
Kassör
Region Mitt
Björn Ekström
Sekreterare
Region Väst
Christina Lindgren
Ledamot - Hotell och konferensbokning
Region Väst
Åsa Dahlberg
Ledamot - Medlemsregister/Medlemsfrågor
Region Nord
Camilla Eriksson
Ledamot -Konferensansvarig
Tullverket
Lena Larsson
Ledamot - Resor/inköp
NOA
Zijad Taslaman
Ledamot - Medlemsregister
Region Syd
Kim Nilvall
Ledamot - Samverkan: utbildning/akademi
NOA
Anette Wiberg Koffner
Ledamot - Stipendier
Åklagarmyndigheten
Mia-Maria Magnusson
Suppleant - samverkan: utbildning/akademi
NOA
Magnus Sjödén
Konferensansvarig
Region Bergslagen
Johan Ekström
Suppleant - Hotell- konferensbokning
Region Väst
Alexander Löfström
Suppleant - Konferenskoordinator
Kriminalvården
Gunnar Hermansson
Adjungerad redaktör för medlemstidningen
F.d. Rikskriminalpolisen
Logga in på styrelsens diskussionsplats