PROGRAM FÖR UTBILDNINGSDAGEN I UMEÅ 17/10 2019


First Hotel Dragonen • Västra Norrlandsgatan 5

Moderator: Sven Alhbin
08.15-09.00Incheckning & frukostfika
09.00-10.00Moderator Sven Alhbin inleder med information om dagen och fortsätter sedan med
Narkotikaflödet i landet kopplat till gäng och organiserad brottslighet, biträdd av en polis från regionen som ger lokal lägesrapport.
10.00-10.10Bensträckare
10.10-11.00Preparatkännedom samt Narkotikasituationen nationellt och internationellt
Användandet av narkotika och andra liknande droger ökar sedan flera år, både här i Sverige och i omvärlden. Men hur utbrett är problemet, vilka är användarna och vilka preparat förekommer på marknaden? Vilka trender kan vi se? Vi får en bild av såväl den nationella som den internationella situationen av Gunnar Hermansson.
Även fördjupade kunskaper om utvalda preparat, tecken och symtom utlovas i föreläsningen.
11.00-11.10Fruktpaus
11.10-12.00Anabola steroider – farlig quickfix
Anabola steroider AAS har för vissa män och även kvinnor blivit en genväg till en statuskropp – en quickfix för den utseendefixerade. Men vad är det man stoppar i sig och injicerar i sin kropp? Allvarliga biverkningar som varit kända i mer än 30 år verkar inte avskräcka. Dessutom är AAS-användande lika olagligt som narkotika.
Gunnar Hermansson har följt AAS-marknaden i 25 år och är även medförfattare till böcker i ämnet.


12.00-13.00Lunch
13.00-14.00Energidrycker-en hälsofara?
Med intensiv marknadsföring har energidrycker blivit populära bland barn och ungdomar.
Dryckerna innehåller flera uppiggande substanser och kan medföra vissa hälsorisker. Marie Clasgård
går igenom frågor om innehåll, biverkningar, åldersgräns och skillnader på energidrycker
och sportdrycker. Ska de säljas/användas på skolor och idrottsanläggningar? Ska vi använda
energidrycker i vår förening/skola i samband med fysisk aktivitet? Energidrycker och alkohol?
14.00-14.10Bensträckare
14.10-14.50Missbruk och våld i nära relation
Maria Andersson berättar om hur hon själv har upplevt situationen att växa upp i ett hem med missbruk och våld i nära relation och hur ett barns medberoende ofta kan se ut. Hon är också tidvis idag utsatt för en tidigare kollegas hot och förföljelse, vilket även påverkat hennes familj. Till följd av de egna erfarenheterna engagerar hon sig idag i att bygga trygghet och goda värdegrunder hos barn, särskilt barn i riskzonen: Hon hävdar att destruktivt beteende, såsom missbruk, våldsutövning och kriminalitet grundar sig i barnets upplevelse. Vikten av förebyggande arbete kan inte överskattas!
14.50-15.10Eftermiddagsfika
15.10-15.50Fortsättning Missbruk och våld
15.50-16.00Frågor, avrundning, avslutning. Tack och på återseende!
För mer information, ring 031-797 79 55 eller maila: info@snpf.org
Sven Alhbin
Moderator Sven Alhbin, fd ordförande i SNPF och pensionerad chef för Länskriminalpolisen i Västra Götaland med mångårig erfarenhet av narkotikabrottslighet och gängkriminalitet. Sven ger en översikt över narkotikasituationen och gängproblematiken i ert närområde och nationellt.
Gunnar Hermansson
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och narkotikaklassade läkemedel på den illegala preparatmarknaden.
Numera droginformatör och sedan mer än tio år även verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift.
Marie Clasgård
Ordförande och grundare till Stiftelsen Sportfront mot droger, våld och rasism. De arbetar förebyggande mot våld och droger i samhället.
Hon har lång erfarenhet som leg. pedagog med förebyggande och främjande arbete i skolan och idrotten. Tidigare samordnare för drogförebyggande arbete i Mobilisering mot Narkotika. Har ett stort engagemang för alla barns rätt att växa upp i vålds- och drogfria miljöer.
Maria Andersson
Maria driver projekt i flera länder för att stoppa våld mot flickor och kvinnor och samarbetar bl.a.
med UN Women och NBV som gjort studieplaner utifrån hennes bok Mitt liv, mitt beslut. Hon är också initiativtagare till Orange Day MC, en mc-kortege och manifestation mot våld och övergrepp på kvinnor och barn.