2009

Protokoll fört vid Svenska Narkotikapolisföreningens årsmöte Göteborg den 25 april 2009 Plats: Hotell Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Totalt…

Läs mer

2008

Protokoll fört vid Svenska Narkotikapolisföreningens årsmöte Plats: Carlstad Conference Center, Karlstad Tid:  2008 05 10 Närvarande: Förutom styrelsen…

Läs mer

2007

Protokoll fört vid Svenska Narkotikapolisföreningens Årsmöte Plats: Conventum, Örebro Tid:  2007 05 06 kl 1600 – 1700 Närvarande:…

Läs mer

2006

Protokoll fört vid Svenska Narkotikapolisföreningens Årsmöte Plats: Hotel Gothia Towers Göteborg, Sal H 2 Tid: 2006-05-06 kl 1600…

Läs mer

2005

Protokoll fört vid Svenska Narkotikapolisföreningens Årsmöte den 23 april 2005 Plats: AROS Conference Center, Västerås Tid: 2005-04-23 kl…

Läs mer

2004

Protokoll fört vid Svenska Narkotikapolisföreningens Årsmöte den 8 maj 2004 Plats: Carlstads Conference Center, Karlstad Tid: 2004-05-08  kl…

Läs mer

2003

Protokoll fört vid Svenska Narkotikapolisföreningens årsmöte 10 maj 2003 Plats: AROS Congress Center, Västerås Tid: 2003-05-10 kl 1600…

Läs mer

2002

Protokoll vid Svenska Narkotika polisföreningens årsmöte 2002 Närvarande: Förutom styrelsen 27 medlemmar 1 § Föreningens ordförande Sven Alhbin förklarade…

Läs mer

2001

Protokoll från årsmötet 12 maj 2001 1. Ordföranden Sven Alhbin förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga närvarande välkomna….

Läs mer

2000

Protokoll fört vid Svenska Narkotikapolisföreningens årsmöte den 15 april 2000 kl 16.00 på Radisson SAS hotell i Köpenhamn….

Läs mer