2001

Protokoll från årsmötet 12 maj 2001 1. Ordföranden Sven Alhbin förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga närvarande välkomna….

Läs mer