Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott – En undersökning av analysresultat 1998–2015

Polisen har sedan 1993 möjlighet att avkräva personer blod- eller urinprov vid misstanke om ringa narkotikabrott i form av eget bruk. I denna kortanalys undersöks Rättsmedicinalverkets registerdata om de totalt drygt 460 000 prov som analyserats mellan 1998 och 2015. Ladda ned rapporten