Rapport över utsatta områden ”5000 kriminella och 200 kriminella nätverk”

Det här är ett nytt läge i vårt land som vi inte kan blunda bort. Den här rapporten kommer sannolikt, även om min profetia kanske är lätt dystopisk, att utgöra ett dokument som är en historisk milstolpe i Sverige.

Det som nämns i myndighetschefernas artikel, även om det var lite väl sekundärt för min smak, är narkotikans betydelse. Både som rotorsak och katalysator. Detta är en utveckling som vi i Svenska narkotikapolisföreningen har sett under lång tid. Föreningen genomförde under våren en utbildningskonferens med just detta fokus.

Föreningen är väl insatta i frågan, inte minst genom att i styrelsen ha representation från en av rapportens huvudförfattare Kim Nilvall.

Svenska narkotikapolisföreningen kommer att fortsätta att lägga hårt arbete på forskning och utbildning för sina medlemmar. Allt i syfte att öka förmågan att förstå och hantera de nya komplexa problem som vi står inför.

Lennart Karlsson, Ordförande SNPF

Till rapporten – Utsatta områden, social oordning, kriminella strukturer och utmaningar för polisen