Restriktiv syn på narkotika räddar liv

Tillgängligheten av olika narkotiska preparat ökar, och substituten som används kräver försiktiga avvägningar. Restriktivitet är den enda vägen för att skydd så många som möjligt. Det skriver Orsolya Hoffman och Kerstin Käll, två beroendeläkare med erfarenhet från sjuk- och kriminalvården.

Läs artikeln här