SNPF är tillbaka på sociala medier med en ny grupp/community på Facebook! Kort och gott: SNPF

SNPF är tillbaka på sociala medier och vår första plattform är Facebook. Vi har skapat en grupp/community på Facebook som heter kort och gott ”SNPF”. Denna är öppen för alla att gilla och följa. Vi har fram till dags dato 800 följare och hoppas på att numerären ska växa, dag för dag. Föreningens syfte med denna grupp/community på Facebook är dels att hålla våra medlemmar uppdatera i de aktiviteter som vår föreningen finns representerad, och dels dela information inom ämnet ”Narkotikabekämpning” Givet att gruppen/communityn är öppen för alla på nätet har vi initialt tagit oss friheten att granska de inlägg som görs innan de publiceras. Vi välkomnar alla att följa oss i detta forum och vår förhoppning är att det som debatteras kommer att skapa ny kunskap och nya infallsvinkar på ämnet ”narkotikabekämpning”, präglat av en sund och öppen debatt som speglar föreningens syfte och mål.

/Styrelsen