SNPF medverkar i arbetet med att implementera slutsatserna som ska stödja FN:s nya narkotikastrategi (UNGASS)

Idag den 11 oktober, 2016, kommer SNPF att medverka  vid ett internationellt möte i Wien, Österrike, som anordnas av FN:s narkotikaorgan, The commission on narcotic drugs (CND), Mötet syftar till att stödja arbetet med FN:s nya narkotika strategi, UNGASS. Under själva mötet ska SNPF, i egenskap av förening och de intressen vi står för,  tillsammans med andra internationella föreningar och mellanfolkliga organisationer representera  Vienna NGO Committee (VNGOC) i arbetet med att förankra FN:s strategi, UNGASS, i samhället. Detta genom att säkerställa att samhällets intressen också omhändertas på ett balanserat och meningsfullt sätt i strategin.

Att SNPF fått möjlighet att medverka i detta forum ser vi som något unikt och en milstolpe som bekräftar föreningens långsiktiga strategi och ambition: att kunna medverka till att forma framtida strategier som kan motverka narkotikabrottslighetens utveckling i samhället och påverka dess effekter. Vid mötet kommer SNPF att representeras av vår avgående ordförande, Mika Jörnelius, som där med också i föreningens namn kan skriva in ännu en stor framgång i historieböckerna.