SNPF medverkar i ”Sverige mot narkotika 2016” i Gävle den 7-8 september

7-8 september 2016 är det åter dags för konferensen Sverige mot narkotika, en manifestation mot narkotika dit engagerade i narkotikafrågan kommer.

Konferensen 2016 är en träffpunkt för alla som är engagerade i narkotikafrågan: myndigheter, organisationer, folkrörelser och allmänheten. Strävan är att framöver låta Sverige mot narkotika konferensen årligen växa och återigen bli den viktiga opinionsbildande konferens den tidigare varit för alla som är intresserade i narkotikafrågan.

Huvudtema för Sverige mot narkotika 2016 är att fokusera på och försvara visionen om ett narkotikafritt samhälle. På konferensen Sverige mot narkotika träffar du andra som arbetar mot narkotika. Under två spännande dagar kan du ta del av deras erfarenheter, nya faktauppgifter och forskningsresultat men också dela med dig av dina kunskaper.

Värd för konferensen denna gång är Gävle kommun i samarbete med ECAD European Cities Against Drugs) samt Folkrörelser mot droger, ett nätverk av svenska folkrörelser.

Till evenemanget