Socialstyrelsens rapport – Narkoitikarelaterade dödsfall – finns nu att ladda ned på vår hemsida

Narkotikarelaterade dödsfallEn analys av 2014 års dödsfall
och utveckling av den officiella statistiken.
Rapporten finns att ladda ned på vår hemsida, under fliken ”Nyheter/rapporter/svenska rapporter”