Stort tack för en härlig konferens i Karlstad!

Då var det dags att lägga SNPF:s 32:a medlemskonferens till historieböckerna. Ett i flera avseenden mycket lyckat arrangemang (som vi förstått det) med några ny inslag. Exempelvis två nya pris: ”För långt engagemang”, som gick till Tullverkets GD Therese Mattsson, ”Årets-konferens-grip” som gick till två handlingskraftiga medlemmar från Region Stockholm, och sist men inte minst Polismyndighetens initiativ att presentera sig på plats genom NOA-Underrättelsesektionen och Utvecklingscentrum Öst. Med detta sagt vill vi samtidigt tacka er alla som besökte konferensen och hoppas att ni alla fick med er fina minnen hem.

 

Vid årsmötet avtackades två styrelsemedlemmar som betytt mycket för föreningens verksamhet under lång tid, vår vice ordförande Anders Stolpe och Björn Landsten. Vi önskar dem alla lycka till framöver. Samtidigt valdes Gill Eriksson till ny vice ordförande och tre nya suppleanter hälsades välkomna: Alexander Löfström (Kriminalvården), Mia-Maria Magnusson (Region Stockholm) och Johan Ekström (Region Väst).

 

Vad händer nu? Jo, vi gör som vår monark: Vi ”vänder blad” och blickar fram mot ett nytt verksamhetsår. Vi har flera spännande initiativ som vi kommer att arbeta vidare med. Under årsmötet beslutades bl.a om ett narkotikapolitiskt program som föreningen ska slut upp bakom. Vidare, att fortsätta stärka SNPF:s roll som kunskapsbärare inom narkotikabekämpning genom att bl.a utveckla samarbetet gentemot Utvecklingscentrum Öst, Polisutbildningarna och akademin. Avslutningsvis, så kommer vi att genomföra en medlemsundersökning, där vi önskar få in era synpunkter kring hur vi kan utveckla innehållet i föreningens medlemskonferens.

 

I september startar vi upp planeringen inför Norrköping 3-5 maj, 2019. Är det något speciellt ni vill att vi lyfter in i detta planeringsarbete så kan ni maila till snpf@snpf.org.

 

Med sommaren för dörren, så önskar vi er alla en härlig vår.

 

Styrelsen