SVD – ”Narkomanvården behöver få en nationell strategi”

Beroende av opiater, som heroin och morfin, intar en särställning bland beroende­tillstånd. Risken att dö är högre än för andra substanser – och högre än för patienter med flertalet cancerformer. Nu krävs en nationell strategi för behandling av opioidberoende, skriver ett flertal debattörer.

I februari utkom Socialstyrelsens nya ”Föreskrifter och allmänna råd om läkemedels­assisterad behandling vid opioidberoende”. (se ”Svenska rapporter) Med föreskrifterna elimineras de sista hind­ren mot att personer med allvarligt opioid­beroende ska få effektiv behandling, baserad på normala medicinska ställningstaganden.

Samtidigt saknas dock en nationell strategi för att säkerställa att behandlingen blir av god kvalitet. Undermålig behandling ger dåliga resultat, och bäddar för läckage av narkotiska läkemedel till gatu­missbruk, med risk för dödliga överdoser. En sådan utveckling skulle urholka förtroendet för behand­lingen bland politiker och allmänhet. Då finns en risk att pendeln svänger tillbaka till gamla tiders restriktioner och repressiva förhållningssätt.

Vi ser med oro på att Socialstyrelsen och regeringen inte förberett förändringarna på det sätt som krävs, och tycks sakna en strategi för att möta de ut­maningar de aktualiserar. Nedan diskuterar vi den balansgång mellan möjligheter och risker vi ser ­behov av, och beskriver vad vi tror snabbt måste ­göras för att möjligheterna skall tillvaratas, och riskerna minimeras. Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet