Sydsvenskan – Ibland önskar vi att vår son i stället haft cancer – då hade han fått rätt vård

Vår son, en levnadsglad 20-årig student, intensivvårdades på sjukhus i februari i år. Hans tillstånd var livshotande på grund av den sjukdom han lidit av sedan 15-årsåldern. Trots att han var svårt sjuk skrevs han efter mindre än ett halvt dygn ut från sjukhuset. Sjukvården konstaterade att risken att dö var stor utan behandling, och anmälde till kommunen att han behövde fortsatt vård.
Han skrevs ut i dåligt skick utan uppföljande läkarbesök eller inplanerad behandling, lämnad att på egen hand ta hand om sitt tillfrisknande. Kommunen, som bär ansvaret för den fortsatta vården, lyste vid utskrivningen med sin frånvaro. Vi fann honom i hans lägenhet efter ett dygn, livshotande sjuk.
Trots upprepade kontakter med kommunen och begäran om hjälpinsatser fick vi besked om att det kan dröja upp till fyra månader att ta beslut om behandling. Kommunen menar att det först måste göras en utredning för att säkerställa att det verkligen rör sig om den sjukdom som läkarna säger att det rör sig om. Trots att han har en allvarlig sjukdom med hög dödlighet, väger alltså kommunens beslut om vilken behandling som ska ges vid detta sjukdomstillstånd tyngre än sjukvårdens bedömning. Till artikeln i Sydsvenskan