Synnerligen grova narkotikabrott, SOU 2014:43 (pdf 5 MB)

”Vårt uppdrag har varit att överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma en modern straffrättslig reglering för narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott som tydligt ger uttryck för en sträng, fast och konsekvent syn på all illegal hantering av narkotika”

Ladda ner rapporten här.