The health and social effects from non medical cannabis use

Cannabis är globalt sett den mest använda klassade narkotikasubstansen. 2013 upppskattades det att 181,8 miljoner människor (mellan 15-64 år) missbrukade drogen. Behovet av vård för hälsorelterade åkommor relaterade till cannabis ökar globalt. Rapporten bygger på underlag från ett stort antal experter och forskare i världen och söker presentera den samlade kunskapen om hälsoeffekter från missbruk av cannabis.

Ladda ner rapporten här.