PROGRAM FÖR UTBILDNINGSDAGEN I FALUN 25/10 2018


Falu Gruva • Gruvplatsen 1
Lokal: Cuprum
Tel. 023-78 20 30

Moderator: Sven Alhbin
08.15-09.00
Incheckning & frukost
09.00Information om den aktuella drogmarknaden
Sven Alhbin,
ger tillsammans med polis från Dalarna en översikt över narkotikasituationen samt kriminella gäng i regionen och nationellt.
10.15Paus
10.30Missbruk bland ensamkommande barn och ungdomar
Lennart Karlsson

Hur ser det ut? Vad finns det för särskilda utmaningar med att arbeta drogförebyggande med barn och ungdomar som saknar sina föräldrar. Finns det skillnader i synsätt på narkotika mellan ensamkommande barn och ungdomar och deras jämnåriga som vuxit upp i Sverige?
12.00Lunch
13.00HAP – Haschavvänjningsprogrammet
HAP är något som allt fler kommuner i Sverige antar och utbildas i. I Falun och Borlänge har man drivit programmet i flera år och här delar de med sig av sina erfarenheter.
Samir Siraj, Falu kommun och Henrik Jansson, Borlänge kommun informerar om cannabis, skadeverkningar och om hur de jobbat med HAP.
14.00Paus
14.05Flickor och kvinnor i missbruk och behandling
De gäckar statistiken och är svåra att fånga upp innan det har gått väldigt långt utför. Medan pojkar och män ofta är mer utåtagerande är flickor och kvinnor måna om att inte synas och därmed upptäckas av tex polisen och socialen.
Här berättar Mats Barre, Hassela Gotland, tillsammans med Daniella Skönborg, 24 år utifrån varsitt perspektiv. Han som behandlare, hon som röst för flickor och kvinnor som henne som levde i missbruk, prostitution och utanförskap. Vilka insatser av samhället gjordes för henne och hur ser det ut idag?
14.55-15.15Eftermiddagsfika
15.15Fortsättning Flickor och kvinnor...
16.00Avslutning, tack och på återseende!
För mer information, ring 031-797 79 55 eller maila: info@snpf.org
Sven Alhbin
Moderator Sven Alhbin, fd ordförande i SNPF och pensionerad chef för Länskriminalpolisen i Västra Götaland med mångårig erfarenhet av narkotikabrottslighet och gängkriminalitet. Sven ger en översikt över narkotikasituationen och gängproblematiken i ert närområde och nationellt.
Lennart Karlsson är ordförande i Svenska Narkotikapolisföreningen, flitigt anlitad föreläsare och arbetar till vardags som gruppchef på en narkotikagrupp i Stockholm City. Genom sitt arbete har han en bred erfarenhet i arbetet med ensamkommande ungdomar på Stockholms gator.
Samir Siraj har arbetat kliniskt med behandling inom missbruksvården i 17 år och främst med ungdomar och familjer. Han är även utbildare i metoden HAPoch utbildar andra professionella på Högskolan Dalarna i Falun
Mats Barre har en bakgrund som lärare, behandlare och regissör och mångårigt medlevarskap på HVB-hem tillsammans med sina barn. Även föreståndare för Hassela Gotland under många år och under en period föreståndare för Hassela Australia.
Daniella Skönborg, idag med stabilt liv som förälder med utbildning och ett socialt liv men för inte så längesen ung missbrukande och utsatt tjej utan framtidsutsikter.