ANMÄLAN TILL UTBILDNINGSDAGEN I GÄVLE 4/11 2020


Clarion Hotel Winn • Norra Slottsgatan 9

Moderator: Sven Alhbin
08.15-09.00Incheckning & frukostfika
09.00-10.00Moderator Sven Alhbin inleder med att presentera Svenska Narkotikapolisföreningen, dagens program och hålltider. Han fortsätter sedan med att tala om Narkotikaflödet i landet och vilken inverkan Polisens nya narkotikastrategi kommer att få på bekämpningen. Dessutom presenterar han polisens och samverkanspartnernas nya inriktningar för att få bukt med det grova våldet i kriminella miljöer där narkotikaproblematiken alltid spelar en stor roll. Biträdd av polis från regionen.
10.00-10.05Paus, bensträckare
10.10-11.00Preparat och trender i Sverige och i omvärlden
Tillgången på legala och illegala droger ökar i rask takt över hela världen. Drogerna blir allt mer potenta, priserna sjunker och missbruket ökar. Starka krafter driver på utvecklingen i takt med att kraven på avkriminalisering och legalisering ökar. Skiljer sig trenderna i Sverige från övriga Europa och vilka är de vanligaste preparaten?
Gunnar Hermansson ger i föreläsningen en övergripande bild av situationen och de senaste trenderna samt var man kan söka information om preparat, tecken och symtom.

11.00-11.10Paus, frukt
11.10-12.00Cannabis som medicin - vetenskap och mytbildning som blivit politik
Sveriges restriktiva hållning mot narkotika har länge varit rådande. Under senare år har det dock ifrågasatts från flera håll. Medicinsk cannabis är ett av de argument för mindre restriktioner som ofta framhålls och får stå som symbol för en framgångsrik metod som omvärlden men inte Sverige tagit till sig. Kerstin Käll tar här upp för- och nackdelar och ställer dem mot den befintliga vetenskapen
12.00-13.00Lunch
13.00-14.00 Kristalliserat metamfetamin-ett ökande problem?
Ice, Crystal-Meth, T, Tina. Kristalliserat metamfetamin har många olika namn. Många känner till drogen genom den populära serien ”Breaking Bad”. Men vad känner du till om drogen i verkligheten? Hur vanlig är den i Sverige? Hur ser den ut? Vilka är det som använder den? Den här föreläsningen med narkotikapolisen Lennart Karlsson kommer att ge er nya kunskaper beträffande ett preparat som ökar i förekomst.
14.00-14.10Paus, bensträckare
14.10-14.45Hoppa av och skapa nytt liv - en f d gängmedlem berättar
Peter Svensson var fullvärdig medlem i ett av de våldsammaste gängen, Brödraskapet Wolfpack. Men han valde att lämna den kriminella världen.
Idag arbetar Peter med att hjälpa avhoppare där motivationen finns och ge stöd åt unga i riskgruppen. Han vill verka för ökad förståelse om de mekanismer som ofta ligger bakom gängtillhörighet, men också sprida hopp om att det är möjligt att komma ur ett hopplöst läge, att man alltid kan göra nya val och ändra sina gamla beteenden och tankemönster.
14.45-15.15Eftermiddagsfika
15.15-15.50Forts Peter Svensson
15.50-16.00Frågor, avrundning, avslutning. Tack och på återseende!
För mer information, ring 031-797 79 55 eller maila: info@snpf.org
Sven Alhbin
Moderator Sven Alhbin, fd ordförande i SNPF och pensionerad chef för Länskriminalpolisen i Västra Götaland med mångårig erfarenhet av narkotikabrottslighet och gängkriminalitet. Sven ger en översikt över narkotikasituationen och gängproblematiken i ert närområde och nationellt.
Gunnar Hermansson
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och narkotikaklassade läkemedel på den illegala preparatmarknaden.
Numera droginformatör och sedan mer än tio år även verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift.
Kerstin Käll
Kerstin Käll, psykiater, beroendeläkare vid Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping samt psykiatrisk konsult vid häktet och anstalten i Kalmar.
Lennart Karlsson
Kriminalkommissarie i Stockholm, flitigt anlitad föreläsare, ofta medverkande i tv och andra medier när det gäller narkotikafrågor samt inte minst ordförande i Svenska Narkotikapolisföreningen.

Peter Svensson
Verksamhetsansvarig för avhopparverksamheten Passus Fryshuset, f d gängmedlem som nu arbetar i Stockholm och på andra orter där Fryshuset finns med att hjälpa andra lämna den kriminella världen